Kam vyrazit?

Historické památky poblíž hotelu
Orlík nad Vltavou – zámek (16km)
Na skalnatém ostrohu, který se kdysi jako orlí hnízdo tyčil vysoko nad údolím Vltavy a dnes jej obklopuje hladina Orlické přehrady kdysi stával raně gotický hrad. Podobu šlechtického sídla ve stylu romantické gotiky ovlivnili především současní majitelé, rod Schwarzenberků. Prohlídková trasa dokumentuje dějiny zámku a život jeho obyvatel, doplňují ji bohaté sbírky obrazů, nábytku, zbraní, loveckých trofejí a soubor vyznamenání a řádů, které majitelé zámku získali za různé zásluhy.
Zvíkov – hrad (22km)
Poloha vysoko na skále s jedinou přístupovou cestou po padacím mostě odedávna zajišťovala gotickému královskému hradu dobrou obranyschopnost. Dnes paty Zvíkova omývají vody Orlické přehrady, přesto představuje jednu z nejlépe dochovaných ukázek královského hradu doby posledních Přemyslovců. Půvabné nádvoří s ambity a arkádami doplňují náznakově instalované interiéry, přístupná je i vyhlídková věž, středověké sklepení a kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z konce 15. století, která patří k nejkrásnějším raně gotickým interiérům České republiky.
Březnice – zámek (33km)
Mohutný renesanční zámek stojí na místě původního hradu pánů z Březnice. Zámek je mohutně opevněn – příchod střeží čtyřpatrová průchodní věž. Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, tajemníkem českého krále Ferdinanda I. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší zámeckou knihovnou v Čechách. V expozici si prohlédnete rodové portréty Kolovratů, knihovnu s malovanými stropy a původními skříněmi, galerii a expozici hracích strojků.V době pobělohorské, roku 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je vybudování raně barokní kaple Panny Marie, jejíž stavitelem byl Carlo Lurago. V letech 1728 – 1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu, kdy zámek přešel do vlastnictví státu.Nyní jsou otevřeny tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století, např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16. – 19. století, renesanční ,,Lokšanská“ knihovna, Galerie Ludvíka Kuby, aj. Součástí zámku je park s cizokrajnými dřevinami.
Vysoký Chlumec – zámek (21km)
Chlumecký hrad ze 13. století převzali ve 14. století Lobkovicové. Vnitřní hrad je složen ze dvou paláců s věží a parkánem, k němu je hradbou a gotickou branou připojen dolní hrad. Po r. 1848 slává Chlumce ustává. Za 2. světové války a po r. 1948 byl majetek Lobkoviců zkonfiskován. Dnes je jim opět navrácen.
Svatá Hora – památka (39km)
Nejstarší mariánské poutní místo v Čechách. Barokní kostel Panny Marie nad městem patří k nejvýznamnějším stavbám období baroka u nás. Předmětem uctívání je Madona Svatohorská, dřevěná soška Panny Marie pocházející ze 14.-15. století.

Zajímavosti poblíž hotelu
Onen Svět – rozhledna (20km)
Tato dřevěná rozhledna byla vybudována na počátku roku 2001. Svým návštěvníkům nabízí výhled do krásné krajiny v okolí Orlické přehrady. Za velmi dobrých podmínek lze zahlédnout i Alpy.
Kuníček – rozhledna (16km)
Věž s rozhlednou je atypická ocelovákonstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury. Věž vznikla jako sdružená investice operátorů mobilních sítí.
Aquapark Příbram (38km)
Areál s otevřenou i krytou částí. Vnitřní 25 m dlouhý bazén, dětský bazén s chrličem vody, brouzdaliště a vířivky, dva tobogány Black out a Turbo, sauna a parní lázně. Venkovní 50 m dlouhý bazén, plážový volejbal, nohejbal, dětské hřiště, restaurace.
Hvězdárna Sedlčany (30km)
Hvězdárna na Cihelném vrchu v Sedlčanech je v roce 2006 otevřena každý pátek po soumraku, pokud je aspoň polojasná obloha.
Vysoký Chlumec – skanzen (25km)
V přírodním areálu naleznete zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 až 25 objektů.
Památník Vojna u Příbrami (35km)
Bývalý zajatecký tábor z let 1947 – 1949 pro německé válečné zajatce, poté v období 1949 – 1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951 – 1961 Historie vězeňského lágru Vojna nebyla dlouhá, avšak povědomí o jeho existenci a jemu podobných musí být zachováno pro další generace. V lednu 2001 byl areál vyhlášen kulturní památkou a v roce 2005 po náročné rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti.
Hornické muzeum v Příbrami (36km)
V původních historických objektech Ševčinské, Anenské, Vojtěšské a Drkolnovské šachty si návštěvníci mohou prohlédnout čtyřicet stálých expozic, zahrnujících například modely hutních staveb a unikátní mineralogicko-geologické sbírky. K největším zážitkům patří jízda důlním vláčkem 260 metrů dlouhou Prokopskou štolou, která vede k ústí jámy prokop z r. 1832, jedné z nejhlubších důlních jam ve střední Evropě (1600 m). Muzeum každoročně připravuje četné výstavy, doplňkové akce a předvádění vánočních zvyků a obyčejů v muzejním areálu.